Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Sayın İnternet Sitesi Ziyaretçilerimiz,

Bu internet sitesini kullanırken herhangi bir soru ya daendişeniz varsa info@dlhukuk.com  adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İçeriklerin Kullanımı

İlgili içerikte aksi belirtilmedikçe ve uymak zorunda olduğunuz bu Kullanım Koşulları kapsamında, internet sitesinde yer alan içeriği ancak aşağıdaki koşullara uymak şartı ile görüntüleyebilir ve içerikte değişiklik yapmamak koşuluyla başkalarıyla sınırlı amaçlarla paylaşabilirsiniz;

(i) içeriğin ticari olmayan amaçlar doğrultusunda sadece kişisel kullanım için kullanılması ve,

(ii) içeriğin kopyalanması halinde telif hakkı bildiriminin ya da içerikleilgili diğer bilgilendirmelerin yapılması.

İnternet Sitemizde yer alan ya da kullanılan herhangi bir yazılımı, tescilli süreci veya teknolojiyi DL Avukatlık Bürosu’nun yazılı izni olmaksızın kısmen ya da tamamen kopyalayamaz, dağıtamaz, kullanamaz ya da değiştiremezsiniz. 

Çerez Politikası

İnternet sitemizi kullanımınız kapsamında çerezler aracılığı ile kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu kapsamda ayrıntılı bilgiye Çerez Politikası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Fikri Mülkiyet Hakları

İnternet sitesinde yer alan içerikler, geçerli olan telif hakkı, ticari marka ve diğer yasalar kapsamında korunmaktadır. İnternet sitesinde bulunan içeriklerimizin fikri mülkiyet hakları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm hakları saklıdır.

Kullanım Koşullarında aksi açıkça belirtilmedikçe, tarafımızca açıkça yazılı olarak izin verilmedikçe veya mevzuat kapsamında kullanımının yasal olmadığı durumlarda “DL Hukuk", “DL Avukatlık Bürosu” veya farklı bir unvanı tek başına ya da diğer kelime ya da tasarım ögeleri ile birlikte herhangi bir basın bülteni, duyuru, reklam ve pazarlama malzemesi veya herhangi bir mecrada sözlü, yazılı, elektronik, görsel veya diğer herhangi bir şekil veya formda kullanılamaz.

Feragat ve Sorumluluk Sınırı

Bu internet sitesi (tüm içerik ve kısımlarıyla dahilolmak üzere bir bütün olarak) sadece genel bilgi içermektedir. İnternet Sitemiz kapsamında hiçbir şekilde profesyonel görüş veya hizmet sunulmamaktadır.

Bu internet sitesi, mevcut şekliyle kullanıma sunulmuş olup, internet sitesiyle ilgili açık ya da zımni hiçbir beyan veya taahhüdümüz bulunmamaktadır. Yukarıdaki ifademize ek olarak, internet sitesinin güvenli ve hatasız olduğu, virüs ya da zararlı hiçbir içerik barındırmadığı veya belirli performans ya da kalite kriterlerini karşıladığı yönünde hiçbir taahhüdümüz bulunmamaktadır. Ticari garanti, belirli bir amaca uygunluk, ihlal etmeme, uyum, güvenlik ve doğruluk gibi açık veya zımni taahhütler, herhangi bir kısıtlama yapmadan, tarafımızca açıkça reddedilmektedir.

Bu internet sitesinin kullanımından doğabilecek servis veya veri kaybı dahil olmak üzere tüm riskler size aittir. İnternet sitesinin kullanımından kaynaklanan (ihmalden kaynaklananlar da dahil olmak üzere)doğrudan, dolaylı, hususi, arızi, cezai ve diğer hiçbir zarardan (konu hakkında bilgimiz olması durumları dahil) sorumlu olmadığımızı belirtiriz.

Diğer Maddeler

Yukarıda belirtilen feragat ile sorumluluk sınırı, yalnızca bizim için değil, çalışanlarımız için de geçerlidir.

Sözleşme, mevzuat ya da başka türlü gerekçelere dayalı olması fark etmeksizin, yukarıdaki feragat ve sorumluluk sınırı, yasaların izin verdiği ölçüde uygulanacaktır.

Kullanım Koşulları'nda belirtilen hükümlerden herhangi birinin herhangi bir yargı mercii nezdinde geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini kaybetmesi durumunda, ilgili hüküm (i) ilgili yargı merciinde ve yasaların izin verdiği ölçüde, esas amacını mümkün olduğunca yerine getirebilmek için yeniden yorumlanacak ve (ii) diğer tüm yargı merciilerinde Kullanım Koşulları'nın tamamı geçerli ve yürürlükte kalacaktır.

Kullanım Koşulları’nda yeralan hükümler gerekli olduğunda her zaman değiştirilebilir. İlgili değişiklik(ler), Kullanım Koşulları bağlantısı altında (örneğin; şu an bakmakta olduğunuz internet sayfası) ya da internet sitesinin bir başka bölümünde yayınlanır. Aksi tarafımızdan açıkça belirtilmediği takdirde, bu değişiklikler yayınlandıkları tarihten itibaren geçerli olacaktır. İnternet sayfasını kontrol ederek, değişen Kullanım Koşulları’ndan haberdar olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanım Koşulları değiştikten sonra internet sitesini kullanmaya devam etmeniz, güncel Kullanım Koşulları’nı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Yasal Uyarı | Çerez Politikası | Kullanım Koşulları | Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni | © 2024 DL Avukatlık Bürosu