Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Standart Sözleşmeler ve Bağlayıcı Şirket Kurallarına İlişkin Dokümanların Yayımlanması Hakkında Bilgi Notu
Yayınlanma Tarihi: 10/07/2024

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9.maddesinde yapılan değişiklik akabinde;

  • Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) taslağı 09.05.2024 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (“Kurum”)  internet sitesinde yayımlanarak 20.05.2024 tarihine kadar,
  • Standart Sözleşmeler (“SS”) ve Bağlayıcı Şirket Kuralları (“BŞK”) taslak dokümanları ise 17.05.2024 tarihinde Kurum’un internet sitesinde yayımlanarak 27.05.2024 tarihine kadar

kamuoyu görüşüne açılmış olan Yönetmelik, SS ve BŞK’nin final versiyonları bugün itibarıyla yayımlanmıştır.

Yönetmelik, 32598 sayılı ve 10.07.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş; SS ve BŞK’lara ilişkin dokümanlar ise Kurum’un resmi internet sitesinde aynı tarih itibarıyla yayımlanmıştır.

Bu dokümanlar; Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 04.06.2024 tarihli ve 2024/959 sayılı kararı ile kabul edilen kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasında kullanılacak SS metinleri, BŞK başvuru formları ve BŞK’larda bulunması gereken temel hususlara ilişkin yardımcı kılavuzlardır.

Yönetmeliği bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz.


SS ve BŞK dokümanlarını bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

 

Yasal Uyarı | Çerez Politikası | Kullanım Koşulları | Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni | © 2024 DL Avukatlık Bürosu