Hukuki Yönetim Danışmanlığı
Şirket hukuk birimlerinin ya da hukuki süreçleri takip eden ilgili birimlerin daha etkili ve verimli şekilde yönetilmelerine, hukuki süreçleri etkin ve hızlı bir şekilde takip ederek sonuçlandırmalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş model, çerçeve ve sistemler bütünüdür. Günümüzde şirketlerin baş hukuk müşavirleri ya da hukuk birim yöneticileri, sıklıkla meydana gelen mevzuat değişiklikleri ve bu değişikliler ile artan hukuki yükümlülükler karşısında, yenilikçi iş modelleri ile gelişen teknolojilerin entegrasyonu ve iş hayatında küreselleşme gibi pek çok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum, iş hayatında hukuk birimlerinin daha karmaşık sorunlar ve taleplerle karşılaşmasına ve aynı zamanda zorlu bir iş yükünün oluşmasına sebebiyet vermektedir. Hukuki Yönetim Danışmanlığı, uzman hukukçular tarafından, uyum ve risk yönetimi danışmanlığı temelinde oluşturulmuş olup hukuk birimleri için geliştirilmiş yeni bir yaklaşım ve disiplin modelidir. İlgili danışmanlık, farklı modelleri, yapıları ve sistemleri bünyesinde birleştirerek hukuk birimlerinin daha verimli bir şekilde yönetilmesine yardımcı olmakta ve iş ihtiyaçlarının kapsamlı bir şekilde cevaplanmasını sağlamaktadır. Hukuki Yönetim Danışmanlığı, DL Avukatlık Bürosu’nun sayısız proje yönetimi ve danışmanlık tecrübesine dayanarak, teknoloji, iş kaynağı ve maliyet yönetimi odağıyla oluşturulan, uygulama ve hizmetler bütünüdür.
Hukuki Danışmanlık
DL Avukatlık Bürosu ("DL") uzman avukatları tarafından Şirketler Hukuku, Yeniden Yapılandırma, Birleşme ve Devralmalar, Ticaret Hukuku, Bankacılık ve Finans, İş Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Aile Şirketleri Yönetimi, Mevzuat ve Uyumluluk, Veri Koruma ve Gizlilik, Gayrimenkul, Sürdürülebilirlik Çözümleri, Uyuşmazlık Çözümü, Vergi İhtilafları, Regüle Sektörler ve Teknoloji Hukuku, İflas alanlarında hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
Hukuki Yönetim Hizmetleri
Şirketlerin hukuk birimleri, günlük ve rutin hukuki işlemler yanında kritik ve yüksek değerli ticari inisiyatiflerin hukuki olarak değerlendirilmesi ve şirketlerin hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak mevzuatı takip etme sorumluluklarını dengelemek için mücadele etmektedir. DL Avukatlık Bürosu, kapsamlı projelerin hukuki uyum ve gözetimi ile hukuki risk yönetiminin en verimli şekilde yürütülebilmesi (yasal giderlerin öngörülebilirliği ile şeffaflığının sağlanması da dahil) için hukuk danışmanlığı hizmetlerini teknoloji ile buluşturduğu proje deneyimi ışığında müvekkillerine hizmet vermektedir.
Hukuki Yönetim Danışmanlığı
Şirket hukuk birimlerinin ya da hukuki süreçleri takip eden ilgili birimlerin daha etkili ve verimli şekilde yönetilmelerine, hukuki süreçleri etkin ve hızlı bir şekilde takip ederek sonuçlandırmalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş model, çerçeve ve sistemler bütünüdür. Günümüzde şirketlerin baş hukuk müşavirleri ya da hukuk birim yöneticileri, sıklıkla meydana gelen mevzuat değişiklikleri ve bu değişikliler ile artan hukuki yükümlülükler karşısında, yenilikçi iş modelleri ile gelişen teknolojilerin entegrasyonu ve iş hayatında küreselleşme gibi pek çok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum, iş hayatında hukuk birimlerinin daha karmaşık sorunlar ve taleplerle karşılaşmasına ve aynı zamanda zorlu bir iş yükünün oluşmasına sebebiyet vermektedir. Hukuki Yönetim Danışmanlığı, uzman hukukçular tarafından, uyum ve risk yönetimi danışmanlığı temelinde oluşturulmuş olup hukuk birimleri için geliştirilmiş yeni bir yaklaşım ve disiplin modelidir. İlgili danışmanlık, farklı modelleri, yapıları ve sistemleri bünyesinde birleştirerek hukuk birimlerinin daha verimli bir şekilde yönetilmesine yardımcı olmakta ve iş ihtiyaçlarının kapsamlı bir şekilde cevaplanmasını sağlamaktadır. Hukuki Yönetim Danışmanlığı, DL Avukatlık Bürosu’nun sayısız proje yönetimi ve danışmanlık tecrübesine dayanarak, teknoloji, iş kaynağı ve maliyet yönetimi odağıyla oluşturulan, uygulama ve hizmetler bütünüdür.
Şirketler Hukuku
DL Avukatlık Bürosu, genel danışmanlık ve şirketlerin ticari faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri büyük çaplı projelere ilişkin hukuki destek de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede şirketler hukuku danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Birleşme ve Devralmalar
DL, ticari işlemlerden kaynaklanan çeşitli ve karmaşık konulara yönelik tam kapsamlı destek verebilmek için vergi, finans ve muhasebe gibi konularda uzman profesyonellerle yakın işbirliği içinde çalışır. Çeşitli sektörlerde ulusal ve sınır ötesi niteliğini haiz birleşme ve devralmalarda hizmet sunabilmek için gereken tüm nitelikleri DL Avukatlık Bürosu ekibinde bulabilirsiniz.
Yeniden Yapılandırma ve Tasfiye
Günümüz sürekli gelişen ve değişen ticari ve ekonomik hayatı, şirketlerin başta vergisel olmak üzere giderlerini kontrol etme ve denetleme gereksinimleri arttırmaktadır. Şirket yeniden yapılanmaları bunun için bir çözüm yolu olarak değerlendirilmekte ve şirketler açısından sürecin yönetimi uzman hukukçuların tecrübesini gerektirmektedir.
Aile Şirketleri Danışmanlığı
Aile şirketleri ülke ekonomisinin en önemli lokomotifidir. Aile şirketlerinin gelecek nesillere aktarılabilmesi ve varlığını sürdürmesi; yapısı nedeniyle yönetiminin nispeten daha karmaşık olduğu düşünüldüğünde doğru ve gerekli hukuki desteğin alınmasına bağlıdır. Aile üyeleri ve şirket yönetiminin grift yapısının oluşturulması, sorumluluk devri ve karar alma mekanizmaları, aile şirketlerin sürdürülebilirliğinde büyük rol oynamaktadır.
Ticaret Hukuku Çözümleri
Şirketler, faaliyet gösterdikleri ülkelerde mevcut yasal düzenlemeler ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyguladığı yaptırımlar da dâhil olmak üzere, çok sayıda küresel ticari mesele ile karşı karşıya kalmaktadır. Uygulama odaklı ve tecrübeli kadrosuyla DL Avukatlık Bürosu, müvekkillerinin bu zorlukları aşmasına ve doğru ticari yaklaşımlar ile çözüm geliştirmesine destek olmaktadır.
İş Hukuku ve Yan Haklara İlişkin Çözümler
Ekonomik hayatın dinamik değişkenlerine ayak uydurabilmek için şirketlerin istihdam politikalarında çevik ve esnek düzenlemeler yapması gerekliliği doğmaktadır. Anlaşılması güç politikalar, sıklıkla yapılan yasal değişiklikler ve küresel operasyonlar, çalışan ilişkilerini yönetmeyi ve iş hukukuna uyumu işletmeler için olduğundan daha zorlu hale getirmektedir. DL Avukatlık Bürosu, işletmelere doğru kararlar vermeleri için ihtiyaç duydukları tavsiyeleri sağlamakta, mevzuat ve düzenlemelere uyum ile bir ihtilafın sonucu olarak maruz kalınan olumsuz durumların en aza indirmesi (dava takibi de dâhil olmak üzere) konusunda destek olmaktadır.
Mevzuat ve Uyum
Regüle sektörlerin iş çerçevesi ulusal ve uluslararası düzenlemelerden etkilenmekte olup uyumluluğun sağlanması ve sürdürülebilirliği ancak deneyim sahibi uzmanlardan alınacak danışmanlık ile mümkün olacaktır.
Vergi Uyuşmazlık Çözümleri
DL Avukatlık Bürosu hem yerel, hem de uluslararası şirketlere vergi uyuşmazlığı alanında destek sağlamaktadır.
Gayrimenkul Hukuku
Hem global hem de Türk gayrimenkul pazarının hacmi sürekli olarak büyümekte ve aynı zamanda çeşitli dış faktörlerden etkilenmektedir. Küreselleşerek gelişen gayrimenkul piyasası karşısında hukuki gereksinimler de artmakta ve değişkenlik göstermektedir. Gayrimenkul piyasasında başarılı ve kalıcı olma eğilimindeki yatırımcıların, söz konusu ticari hedeflerine ulaşmaları için çözüm odaklı ve çok yönlü hukuki destek hizmeti sunan ve alanında önemli tecrübeye sahip danışmanlar ile birlikte çalışması önem taşımaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik
7 Nisan 2016 tarihinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sonrasında ikincil düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte, kamu kuruluşları, özel şirketler ve bireylerin mahremiyete ilişkin konulara gösterdiği ilginin artması ve dolayısıyla, müvekkillerimizin mahremiyeti, veri güvenliği ve mevzuata uyumu sağlama ihtiyacının hasıl olması sonucu, uygulamalarımız son yıllarda özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunmasına üzerine özellikle yoğunlaşmıştır. DL Avukatlık Bürosu, şirketlere kişisel verilerle ilgili risk ve fırsatları belirlemelerinde ve yönetmelerinde yardımcı olarak stratejik ve taktiksel bir şekilde hareket etmelerini sağlamaktadır. DL uzmanları, gizliliğe ilişkin açıkları ve riskleri açık ve net bir şekilde belirleyebilmek için uyumluluk, olgunluk ve risk değerlendirmeleri yapmakta ve iyileştirme önerileri sunmaktadır.
Uyuşmazlık Çözümleri
DL Avukatlık Bürosu, herhangi bir uyuşmazlık halinde hakkınızı savunmak ve çıkarlarınızı korumak adına gereken tüm süreçleri yürütecektir. Alanında uzmanlaşmış avukatlardan oluşan DL ekibi, müvekkillerine uyuşmazlık durumları veya projeleri bağlamında, tahkim veya yargı alanlarında danışmanlık vererek ve gerekli her türlü hukuki desteği sunmaktadır.
Sürdürülebilirlik Çözümleri ve ÇSY
DL Avukatlık Bürosu, müvekkillerine sürdürülebilirlik odaklı iş planlarında ve yasal dönüşümlerinde, daha dayanıklı ve değerli şirketler yaratmak, herkes için daha sürdürülebilir bir gelecek şekillendirmek için destek olmaktadır.
Fikri Mülkiyet Hukuku
Küreselleşme, değişen yasal düzenlemeler ve teknolojik gelişmeler, ticari faaliyetleri özellikle fikri mülkiyet hakları (“IP”) alanında oldukça karmaşık hale getirmektedir. Bu kapsamda, IP alanındaki uyum risklerinin her zamankinden daha da özenli bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir.
Bankacılık ve Finans
DL Avukatlık Bürosu çok çeşitli bankacılık ve finans hukuku çözümleri sunmaktadır. DL ekibi işletme ve finans anlaşmaları ile grup içi finansman gibi farklı bankacılık ve finans düzenlemeleri alanlarında hukuki hizmet vermektedir. DL'nin deneyimli avukatları, müvekkillerine bir yandan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, AML ve Yaptırımlar konusunda hizmet verirken, diğer bir taraftan vergi ve finans uzmanlarıyla birlikte çalışarak birçok açıdan pratik tavsiyelerde bulunabilmektedir.
Teknoloji Hukuku
Teknolojilerin hızla gelişmesinin bir sonucu olarak, büyük, küçük, özel veya kamu olması fark etmeksizin kuruluşlar, kendilerini çalışma sistemlerini yenileme ihtiyacı içinde bulmaktadırlar. Son derece uzmanlaşmış avukatlardan oluşan DL Avukatlık Bürosu, karmaşık teknolojileri kullanırken doğabilecek müvekkil ihtiyaçlarına hızla cevap vermektedir. DL ekibi müvekkilerine hukuki belgelerin hazırlanması (örn. satın alma sözleşmeleri, işbirliği sözleşmeleri ve ayrıca lisans ve geçiş hizmeti sözleşmeleri) ve müzakerelerinin yürütülmesinin yanı sıra çıkış ve durum tespiti süreçlerinde de destek olmaktadır.
Yasal Uyarı | Çerez Politikası | Kullanım Koşulları | Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni | © 2024 DL Avukatlık Bürosu